Erechthiou Street, Athens, Greece, 2017.10.09
Erechthiou Street, Athens, Greece, 2017.10.09.
Nikon D7200, 12-24mm f/4G lens @12mm f/8, aperture priority, auto ISO (16000).